• hotrokhachhang.attp
  • hotrodoanhnghiep@vfa.gov.vn

Thông báo

Doanh nghiệp cần lấy hóa đơn cho việc thu phí và lệ phí, vui lòng tải mẫu và khai báo thông báo thu phí tại đây.

Đối với doanh nghiệp thanh toán bằng hình thức Keypay giấy thông báo phu phí phải đóng dấu treo của công ty và liên hệ với phòng kế toán 3010, 3020 của Cục ATTP.

Email: phongtaichinhketoan@vfa.gov.vn

Trân trọng cảm ơn!

Tải mẫu tài liệu


Khuyến cáo sử dụng google chrome để thao tác nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp muốn thao tác nộp hồ sơ trên hệ thống, vui lòng sử dụng trình duyệt google chrome.

Email: hotrodoanhnghiep@vfa.gov.vn

Trân trọng cảm ơn!

Tải trình duyệt google chrome