• hotrokhachhang.attp
  • hotrodoanhnghiep@vfa.gov.vn

Thông báo

Về việc tiếp nhận hồ sơ cấp giấy Xác nhận nội dung quảng cáo trên hệ thống
dịch vụ công cấp độ 4 https://nghidinh15.vfa.gov.vn

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Cục an toàn thực phẩm, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng dữ liệu doanh nghiệp, kể từ ngày 03/02/2020 Cục an toàn thực phẩm nâng cấp hệ thống xác nhận quảng cáo và thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ: https://nghidinh15.vfa.gov.vn/

Đối với các hồ sơ được nộp trên phần mềm xác nhận quảng cáo http://xacnhanquangcao.vfa.gov.vn/ trước ngày 03/02/2020 sẽ vẫn được tiếp tục xử lý cho đến khi nhận được kết quả thẩm định.

Trân trọng!

Chi tiết thông tin

Ban hành Thông tư 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 67/2021/TT-BTC ngày 5/8/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 19/9/2021.

Tải thông tư


Hướng dẫn bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt(GMP) trong sản xuất, kinh doanh và đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Trân trọng cảm ơn!

Tải thông báo Hướng dẫn doanh nghiệp chưa có hồ sơ online Hướng dẫn doanh nghiệp có hồ sơ online


Khuyến cáo sử dụng google chrome để thao tác nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp muốn thao tác nộp hồ sơ trên hệ thống, vui lòng sử dụng trình duyệt google chrome.

Email: hotrodoanhnghiep@vfa.gov.vn

Trân trọng cảm ơn!

Tải trình duyệt google chrome