• hotrokhachhang.attp
  • hotrodoanhnghiep@vfa.gov.vn

Đăng ký tài khoản doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp
*
*
*
*
*
*
*
Mã số thuế là duy nhất, dùng làm cơ sở để tạo tài khoản.
Thông tin đăng nhập
Mật khẩu đăng nhập sẽ được gửi đến email xác nhận. Hãy kiểm tra hòm thư spam trong trường hợp không thấy email từ hòm thư đến.
Trường hợp doanh nghiệp không nhận được email xác nhận mật khẩu xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Người đại diện